Trening koordynacji wzrokowo-ruchowej/ręka-oko (hand-eye coordination)

30 listopada, 2021

koordynacja wzrokowo -ruchowa! 2.jpg

Koordynacja wzrokowo-ruchowa to skoordynowanie kontroli ruchu gałek ocznych z ruchem rąk i przetwarzaniem bodźców wzrokowych w celu kierowania sięganiem i chwytaniem wraz z wykorzystaniem propriocepcji rąk do kierowania oczami.

W prostym tłumaczeniu polega to na „wyczuciu” gdzie nasze ciało znajduje się w przestrzeni i interpretowaniu wizualnych bodźców odebranych przez mózg z oczu. W sporcie ze względu na bardzo istotne wykorzystanie oczu do wykonywania złożonych wzorców ruchowych i reagowania na dynamicznie zmieniające się warunki środowiska (czytaj „grę’’) posiadanie tej koordynacji na wysokim poziomie jest niezbędne. 
 Podstawowymi sposobami, którymi można zastosować aby poprawić tą zdolność jest m.in praca nad samą propriocepcją a dokładniej ułożeniem ciała w przestrzeni, praca nad śledzeniem różnych obiektów oczami i ćwiczenia ruchu gałek ocznych (przykładowo śledzenie ruchu jakiegoś przedmiotu na ekranie komputera lub starając się w jak najkrótszym czasie najprecyzyjniej dotknąć konkretny punkt).


Można dalej podzielić ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej na: 


▪ reaktywne ćwiczenia wzrokowo-ruchowe oraz 


▪ kognitywne ćwiczenia wzrokowo ruchowe Reaktywne ćwiczenia wzrokowo ruchowe można zmieniać na podstawie szybkości wykonania oraz złożoności zadania. 


▪ Szybkością wykonania dla przykładu może być prędkość rzucanej piłki lub częstotliwość rzucanych piłek jedna po drugiej.

▪ Złożonością zadania dla przykładu może być przewidywalność toru lotu piłki (rzucanej np. o ścianę przez nas) lub brak tej przewidywalności (partner rzuca piłkę do nas w dowolne miejsce w naszym zasięgu).


Kognitywne ćwiczenia wzrokowo ruchowe steruje się na podstawie szybkości podejmowania decyzji w wyniku zbioru informacji. Można je progresować zwiększając ilość zadań potrzebnych do rozwiązania/ilość opcji albo poprzez zmniejszenie ilości czasu potrzebnego do rozwiązania danego zadania. ▪ Przykładem może być łapanie dwóch piłek z przydzielonymi liczbami ale w kolejności od większej do mniejszej liczby.

▪ Przykładem może być dobiegnięcie do konkretnego pachołka o danym kolorze na podstawie rozwiązania wyniku zadania matematycznego.

Aby rozwijać tą zdolność w kontekście treningu sportowego należy odpowiednio progresować ćwiczenia aby stanowiły wyzwanie dla danego sportowca. ⚠️ Pamiętajcie przy budowaniu szybkości, siły i wytrzymałości aby nie zapominać o tej istotnej zdolności. Elementy takiego treningu można wpleść chociażby w rozgrzewkę lub pomiędzy seriami/odcinkami danego treningu (w zależności czy chcemy utrwalać/budować tą cechę na zmęczeniu lub nie)!

 

 

Autor: Michał Włodarczyk