Dlaczego potrzebujesz trenera przygotowania motorycznego?

19 kwietnia, 2021 

01.jpg

Istota Treningu Przygotowania Motorycznego w Sporcie.

Przygotowanie motoryczne jest podstawą twojego treningu, a im szersza podstawa tym więcej sprawności specjalnej można na nią nałożyć. Nie zależnie od dyscypliny, każdy sportowiec powinien budować swoją siłę, szybkość i wytrzymałość. Każdy sportowiec powinien dbać o rozwój jego zdolności kondycyjnych (czytaj sprawności działania jego systemów energetycznych w żargonie trenerskim). Powinien posiadać bogaty zasób wzorców ruchowych, dobry poziom mobilności (którą kontroluje), a także dobrze zarządzać swoim ciałem w różnych środowiskach.

Dobrze przeprowadzone przygotowanie motoryczne zapewnia m.in:

▪ Zbudowanie poziomu siły niezbędnej dla danej dyscypliny, który będzie jednocześnie pomagał „zapobiec kontuzjom” jak i pomagał w kształtowaniu właściwości siłowo-czasowych (czytaj moc lub wytrzymałość mięśniowa) niezbędnych w poprawieniu ogólnej sprawności fizycznej. Posiadanie dobrego poziomu siły ogólnej pomoże efektywniej wykonywać podstawowe czynności sportowe takie jak skakanie, sprintowanie, i zmiana kierunków.

▪Zbudowanie cech szybkościowych i wytrzymałościowych.Każda dyscyplina posiada swój profil szybkościowo-wytrzymałościowy w zależności od czasu trwania samej rywalizacji sportowej (od kilku sekund w przypadku pchnięcia kuli do kilku godzin w przypadku biegu maratońskiego) dlatego tak ważne jest aby budować odpowiedni poziom wytrzymałości i szybkości dla danej dyscypliny. Natomiast bez względu na to, trzeba budować obie cechy nawet jeżeli nie są cechami wiodącymi danej dyscypliny.

▪Poprawienie składu ciała. Trening przygotowania motorycznego mobilizuje wiele systemów ciała prowadząc do funkcjonalnych jak i strukturalnych zmian. Hipertrofia funkcjonalna (w mniejszym lub większym stopniu w zależności od potrzeb uprawianej dyscypliny) pomaga zawodnikowi generować większą siłę i moc, oraz chronić przy uderzeniach w sportach kontaktowo-kolizyjnych. Zmniejszony poziom tkanki tłuszczowej usuwa niepotrzebny balast, który niekorzystnie wpływa na szybkość lub wytrzymałość.

▪ Zapobieganie kontuzjom. Im silniejsza tkanka i bardziej odporna na siły zewnętrzne działające na nią o różnym poziomie natężenia, kierunku, prędkości i przez określony czas tym zmniejszy się ryzyko występowania urazu. Budowanie systemu tkanki mięśniowej, powięziowej, kostnej, i więzadłowo-stawowej trwa dość długo (od kilku miesięcy do kilku lat w zależności od rodzaju tkanki), a aby stworzyć odpowiedni pożądany szkielet układu ruchu dla danej dyscypliny trzeba zainwestować sporo czasu i działać w określonym zaplanowanym kierunku.

▪ Zbudowanie bogatego zasobu umiejętności ruchowych. Im większą „bibliotekę ruchu” dany sportowiec zbuduje od najmłodszych lat, tym łatwiej przychodzi późniejsze przyswajanie i integrowanie skomplikowanych wzorców w dynamicznych i nieprzewidywalnych warunkach. Pomoże to również rozwinąć równomiernie wszelkie struktury ciała jak również lepiej nim ,,zarządzać’’.

▪ Uskutecznienie efektywności działania systemów energetycznych. Im efektywniej i skuteczniej działają systematy energetyczne odpowiedzialne za resyntezę ATP w ciele sportowca tym dłużej można utrzymywać narzucone tempo rywalizacji. Dodatkowo sprawność działania systemów energetycznych również będzie pomagało w regeneracji oraz w zwalczaniu zmęczenia zarówno podczas jak i po rywalizacji.

▪ Niezależnie od dyscypliny sportu, przygotowanie motoryczne pozwoli Tobie stać się lepszym potencjalnym „materiałem” do pracy i uskuteczni działania twojego trenera głównego/sportowego. Co tylko utwierdza w przekonaniu, że trener przygotowania motorycznego jest nieodzownym elementem zespołu trenerskiego.

                                                                                                                                           

 

Autor: Michał Włodarczyk